Coach/Master Coach, HANLP

Sadržaj edukacije za coacha osim temeljnih stavova coacha uključuje i oblikovanje pretpostavki i okvirnih uvjeta procesa coachinga, oblikovanje odnosa u coachingu te interaktivne sposobnosti kao i retrospektiva i supervizija. Preduvjet za edukaciju za coacha završena je edukacija za NLP praktičara, dok je preduvjet za edukaciju za master coacha završena edukacija za NLP mastera. Edukacija za coacha uključuje najmanje 130 sati tijekom najmanje 18 dana plus 15 sati supervizije.

 

Ovdje možete preuzeti kurikulum za edukaciju za coacha u .pdf formatu.

 

Sadržaj

 • Kurikulum

 • Minimum sadržaja

 • Završni rad

 • Kriteriji za izdavanje certifikata i imenovanje

 • Sadržaj certifikata za coacha, HANLP, odnosno master coacha, HANLP

 

Kurikulum

Od sudionika se zahtijeva
sljedeće:

 • Preduvjet dobivanja certifikata za coacha, HANLP završena je edukacija za NLP Practitionera, HANLP.

 • Preduvjet dobivanja certifikata za master coacha, HANLP završena je edukacija za NLP Mastera, HANLP. Ovaj završetak edukacije za mastera može uslijediti prije ili nakon edukacije za coacha.

 • Dobna granica za dobivanje certifikata je 25 godina. 

 

Preduvjeti za coache edukatore:

 • Prije početka edukacije potrebno je HANLP-u predočiti informativne i reklamne materijale uključujući sadržaj edukacije.

 • Prije početka obuke potrebno je HANLP-u predočiti dokaze o kvalifikacijama uključenih cocha edukatora.

 

Trajanje:

 • Obavezno trajanje obuke: 130 ili više sati podijeljenih na 18 ili više dana.

 • Dodatno 15 sati supervizije pod vodstvom coacha edukatora, HANLP 

 • Osim toga, preporučuje se najmanje 40 sati rada u grupi.

 

Provedba:

 • Obuku provode najmanje 2 coacha edukatora, HANLP.

 • Preporuka: Coachevi edukatori trebaju biti iz različitih institucija.

 • 80 % ili više vremena obuke provode coachevi edukatori, HANLP.

 • 20 % obuke može provoditi neka druga osoba pod supervizijom coacha edukatora, HANLP.

 

Veličina grupa:

Edukacijska skupina sastoji se od najmanje 6 sudionika.

 

Kvalifikacije edukatora:

 • Coach edukator, HANLP

 • Trener edukator, HANLP

Minimum sadržaja

Sadržaj edukacije za coacha dijeli se na pet područja

 1. Temeljni stavovi

 2. Marketing

 3. Okvirni uvjeti procesa coachinga

 4. Metodološka kompetencija

 5. Supervizija

 

Područja koja se obrađuju, između ostalog, uključuju sljedeće sadržaje

 

1. Temeljni stavovi

 • Temeljni stavovi coacha

 • Poimanje čovjeka

 • Stavovi

 • Integritet

 • Etika – nakon izvedbe foruma usklađivanja na razini vrijednosti

 • Modeli svijeta

 • Sustavni i konstruktivni temeljni stavovi

 

2. Marketing

 • Dobit

 • Profil coacha (osobna podloga)

 • Koncept coacha

 

3. Okvirni uvjeti procesa coachinga

 • Upravljanje kontaktima

 • Pojašnjavanje podataka

 • Ponuda

 • Zadaci (npr. tajni zadaci)

 • Pojašnjavanje zahtjeva

 • Promatranje iz višestrukih perspektiva prilikom aktivnosti coachinga zadataka (nalogodavac, investitor, klijent coach)

 • Struktura postavki

 • Ciljevi coachinga koji su vođeni vrijednostima i motivima stvaraju i 

 • prate stvaranje emocionalno relevantne atmosfere coaching atmosfere (u pogledu mjesta i vremena)

 

4. Metodološka kompetencija

 • Tehnike postavljanja pitanja

  • Sistemska pitanja

  • Pitanja usredotočena na rješenja

  • sigurna primjena eksplicitnih i implicitnih (hipnotičkih)

  • Tehnike postavljanja pitanja

 • Sistemska pomoć pri strukturiranju za procese i kontekstualne uvjete coachinga

  • Figure, predmeti, karte...

 • Pojedinačna analiza, stvaranje resursa klijenata i upravljanje navedenim resursima

 • Fleksibilnost u promjeni sadržajnih i procesnih razina

 • Profesionalna primjena i upotreba implicitnih procesnih informacija (poruke prostora i odnosa)

  • Držanje pri sjedenju, položaj u prostoru...

  •  Sposobnost primjene skrivene ili neizravne komunikacije za ostvarivanje cilja

 • Primjena zadataka za promicanje razvoja

  • Domaće zadaće

 • Postupanje s konstelacijama prijenosa i protuprijenosa i rekurzivnim obrascima

 • Poznavanje neuropsiholoških osnova promjena

 • Pristupi i postupci coachinga između ostalog u sljedećim područjima

  • NLP

  • Interakcija s fokusom na temu

  • Analiza transakcija

  • Provokativna terapija

  • Sistemske intervencije

  • Konstruktivističke intervencije

  • Neuropsihoterapija

  • Geštalt terapija

  • Hipnoza

  • Vođenje razgovora s fokusom na osobe

  • Terapije

  • Terapija kretanjem

  • Terapija umjetnošću

  • Bihevioralna terapija 

  • Medijacija

  • Rad na postavljanju dinamike odnosa

  • Kineziologija

  • Racionalno-emocionalna terapija

  • Tehnike opuštanja

  • Energetska psihologija

  • Kognitivne terapije

  • Nenasilna komunikacija

  • (Dodatni pristupi i postupci zahtijevaju

  • pojedinačno razmatranje)

  • Coaching tima

  • Upravljanje konfliktima

 

5. Supervizija

 • Supervizija događaja

 • Supervizija coacha

 

Završni rad

Sadržaj završnog rada uključuje tri tematska područja:

 • Osobni profil kao coacha

 • Vlastiti koncept coachinga

 • Tri detaljne dokumentacije slučaja (u pisanom obliku i/ili s videozapisima)

 • Ovu izradu prate povratne informacije visoke kvalitete koje pružaju coachevi edukatori

 • Točna izvedba završnog rada utvrđuje se u pisanom obliku s edukatorima

 

Kriteriji za izdavanje certifikata i imenovanje

Prilikom izdavanja certifikata i imenovanja za coacha, HANLPpotrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 • Osobna pogodnost

 • Uspješan završetak edukacije iz područja coachinga, uključujući završni rad

 • Obveza poštivanja etičkih smjernica sadržanih u Profesionalnom kodeksu za kontinuirano usavršavanje (Forum Orijentacija vrijednosti u kontinuiranom usavršavanju registriranog udruženja)

 • NLP praktičar, HANLP

 • Dobna granica za dobivanje certifikata je 25 godina

 

Prilikom izdavanja certifikata i imenovanja za master coacha, HANLPpotrebno je ispuniti sljedeće kriterije:

 • Osobna pogodnost

 • Uspješan završetak edukacije iz područja coachinga, uključujući završni rad

 • Obveza poštivanja etičkih smjernica sadržanih u Profesionalnom kodeksu za kontinuirano usavršavanje (Forum Orijentacija vrijednosti u kontinuiranom usavršavanju registriranog udruženja)

 • NLP praktičar, HANLP i NLP master, HANLP

 • Završetak edukacije za NLP mastera može uslijediti prije, za vrijeme ili nakon edukacije za coacha. Odgovarajuće naknadno certificiranje za master coacha, HANLP vrše coachevi edukatori. U iznimnim slučajevima naknadno certificiranje može izvršiti sam udruženje.

 • Dobna granica za dobivanje certifikata je 25 godina

 

Ako ovi kriteriji nisu ispunjeni ili ako su ispunjeni samo djelomično, sudionica/sudionik može dobiti samo potvrdu o sudjelovanju. Imenovanje i certificiranje za coacha, HANLP / master coacha, HANLP moguće je isključivo uz ispunjavanje svih kriterija.

 

Sadržaj certifikata coacha, HANLP, odnosno master coacha, HANLP

Certifikat za coacha, HANLP, odnosno master coacha, HANLP treba sadržavati sljedeće pojedinosti:

 1. Napomenu o poštivanju smjernica HANLP-a

 2. Žig HANLP-a

 3. Napomenu o ukupnom trajanju edukacije, broju dana i sati

 4. Datum početka i završetka edukacije

 5. Potpis coacha edukatora

 6. Titulu: coach, HANLP ili master coach, HANLP

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Google Places Icon

Petrova 6c, Zagreb|  an.nada.kaiser@gmail.com  |  Tel. +385 98 322260

© 2019. HANLP, Petrova 6c, Zagreb