NLP Master, HANLP

Preduvjet za ovaj stupanj edukacije je posjedovanje NLP Practitioner certifikata koji priznaje HANLP. U edukaciji za NLP Mastera sadržaj edukacije za Practitionera se produbljuje i učvršćuje u kompleksnijem kontekstu. Osim toga, to su i dodatni modeli i metode neurolingvističkog programiranja. Edukacija za NLP mastera traje najmanje 130 sati raspodijeljenih na najmanje 18 dana plus 15 sati supervizije .

 

Ovdje možete preuzeti kurikulum edukacije za NLP mastera, HANLP, u .pdf formatu.

 

Sadržaj

 • Kurikulum

 • Minimum sadržaja

 • Pisani test

 • Praktični test

 • Certifikat

 

Kurikulum

Od sudionika se zahtijeva sljedećeNLP praktičar, HANLP

 

Trajanje:

 • Obavezno trajanje obuke: 130 ili više sati, uključujući testiranje, raspodijeljenih na 18 ili više dana;

 • Uz obveznu superviziju: 15 sati pojedinačne ili grupne supervizije koju provodi trener edukator u okviru obuke i/ili nakon testiranja.

 

Provedba:

80 % ili više vremena obuke provodi trener edukator, HANLP;

20 % obuke može provoditi neka druga osoba pod supervizijom trenera edukatora, HANLP

 

Asistencija:

Ako grupa broji više od devet sudionika, preporučuje se angažman asistenta, koji je po kvalifikacijama minimalno NLP Master, HANLP, a u slučaju da grupa broji više od 12 sudionika, prisustvo asistenta je obvezno.

 

Kvalifikacije edukatora:

Trener edukator, HANLP, s najmanje tri provedene edukacije za NLP Practitionera (HANLP)

 

Veličina grupe:

Grupa se sastoji od najmanje šest sudionika.

 

Sposobnosti mastera i kriteriji za vrednovanje i certificiranje:

 • Bihevioralne kompetencije u svim vještinama NLP Practitionera i sposobnost upotrebe kombinacije nekoliko njih.

 • Integracija temeljnih pretpostavki NLP-a na razini ponašanja

 • Primjena tehnika i postupaka navedenih u nastavku kako na samoga sebe tako i na druge.

 • Daljnji razvoj vlastitih vještina percepcije.

 • Rad na ekološkoj promjeni sa samim sobom i drugima.

 • Razlikovanje i fleksibilna upotreba sadržajne i procesne razine.

 • Napredna sposobnost rapporta (sposobnost uspostavljanja i održavanja rapporta s grupom i pojedincima.

 

Minimum sadržaja

 1. Prezentacija, demonstracija svakodnevnih i poslovnih primjena od strane sudionika 

 2. Metaprogrami

 3. Kriteriji i vrijednosti

  • Identifikacija i upotreba

  • Hijerarhija kriterija

  • Elicitacija kompleksnih ekvivalencija

  • Prilagođavanje i izmjena kriterija

 4. Sleight of Mouth

 5. Napredni podmodaliteti

 6. Napredni rad na uvjerenjima

 7. Produbljivanje Miltovnovog modela i metamodela

 8. Komunikacija na više razina

 9. Modeli pregovaranja, upravljanje konfliktima

 10. Uvod u prezentaciju i rad s grupama

 11. Modeliranje, načini postupanja u projektu modeliranja

 12. Rad sa sustavima (grupe, obitelji, timovi)

 13. Prošireni rad s vremenskom linijom (Timeline)

 14. Integracijski modeli npr. SCORE, SOAR, ROLE

 

Različite napredne tehnike NLP-a, npr. Re-Imprinting, vizualni Squash, Resolving Grief itd. samo su neki od mogućih primjera promatranja predstavljenih NLP metoda te se stoga dodatno ne obrađuju.

 

Sadržaj se metodično poučava teorijski naglašenim predavanjima i raspravama, kao i praktičnim demonstracijama i vježbama. Dio koji se donosi na primjenu uključuje promatranje, samosvijest i coaching.

 

Pisani test

Obveznim pisanim testom provjerava se je li prenesen minimum sadržaja, a svrha mu je osiguranje kvalitete. Svrha testa je pokazati razumijevanje i integraciju sljedećih sadržaja posebice:

 1. Vrijednosti

 2. Vjerske dogme

 3. Rad s grupama/sustavima

 4. Sleight of Mouth

 5. Modeliranje

 6. Metaprogrami

 7. Vremenska linija (Timeline)

 8. Osnove rada s grupama kao i tehnika prezentacije

 

Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora. Materijal sudionika pisanog testa pohranjuje se na rok od tri godine. Unutar navedenog vremenskog okvira komisija za edukaciju i usavršavanje HANLP-a ima pravo zahtijevati i izvršiti cjelokupan ili djelomičan uvid u arhiv u svrhu osiguranja kvalitete.

 

Praktični test

 • Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora i usmjereni su na životna i stručna iskustva sudionika.

 • Praktično testiranje omogućuje apsolventima kurikuluma za mastere kongruentnu demonstraciju bihevioralne integracije NLP aksioma kao i NLP tehnika, posebice: Sposobnost percepcije, rad na promjeni sa sobom i drugima kao i rapport.

 

Certifikat

Certifikat za NLP Mastera treba sadržavati sljedeće pojedinosti:

 1. Napomena o poštivanju smjernica HANLP-a

 2. Žig HANLP-a

 3. Napomena o ukupnom trajanju edukacije, broju dana i sati

 4. Datum početka i završetka edukacije

 5. Potpis trenera edukatora

 6. Titula: NLP master, HANLP

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Google Places Icon

Petrova 6c, Zagreb|  an.nada.kaiser@gmail.com  |  Tel. +385 98 322260

© 2019. HANLP, Petrova 6c, Zagreb