NLP Practitioner, HANLP

Na prvom stupnju NLP edukacije obrađuju se sveukupne osnovne vještine, kao i osnovni modeli i metode NLP-a u različitim područjima. Edukacija traje najmanje 130 sati raspodijeljenih na najmanje 18 dana, a završava se pisanim i praktičnim testom.

Ovdje možete preuzeti kurikulum edukacije za NLP praktičara, HANLP, u .pdf formatu.

 

Sadržaj

 • Kurikulum

 • Minimum sadržaja

 • Pisani test

 • Praktični test

 • Certifikat

 

Kurikulum

Od sudionika se zahtijeva sljedeće: nije definirano

 

Trajanje:

 • Obavezno trajanje obuke: 130 ili više sati, uključujući testiranje, raspodijeljenih na 18 ili više dana

 • Fakultativna supervizija: 15 sati pojedinačne ili grupne supervizije u okviru obuke i/ili nakon testiranja

 

Provedba:

80 % ili više vremena obuke provodi trener edukator (Lehrtrainer), HANLP;

20 % obuke može provoditi neka druga osoba pod supervizijom trenera edukatora, HANLP

 

Asistencija:

Ako grupa broji više od devet sudionika, preporučuje se angažman asistenta, čije su kvalifikacije minimalno na razini NLP Practitioner, a u slučaju da grupa broji više od 12 sudionika, prisustvo asistenta je obvezno.

 

Kvalifikacije edukatora:

Trener edukator, HANLP

 

Veličina grupa:

Grupa se sastoji od najmanje šest sudionika.

 

Sposobnosti praktičara i kriteriji za vrednovanje i certificiranje:

 • NLP Practitioner poznaje i integrira NLP aksiome na procesnoj razini; upoznat je s osnovnim sadržajima, vještinama, tehnikama, obrascima, metodama i konceptima NLP-a; posjeduje sposobnosti za njihovu primjenu i upotrebu;

 • osnovne sposobnosti NLP Practitionera su posebice: sposobnost uspostavljanja dobrog odnosa (Rapport), jasnoća ciljeva, sposobnost percepcije, fleksibilnost, postupanje s obzirom na resurse i ekologiju  

 

Minimum sadržaja

 1. Uspostavljanje i održavanje rapporta

 2. Praćenje i vođenje (Pacing and Leading)

 3. Kalibriranje

 4. Reprezentacijski sustavi

 5. Metamodeli govora

 6. Miltonov model govora

 7. Ciljni okvir

 8. Preklapanje i prevođenje reprezentacijskih sustava

 9. Prepoznavanje i upotreba spontanih stanja fantaziranja

 10. Kreiranje metafora

 11. Okviri: okvir kontrasta, okvir relevantnosti, okvir „kao da“, okvir backtrack

 12. Sidrenje: Vizualni, auditivni i kinestetički stilovi učenja (VAK)

 13. Aktivne i pasivne povratne informacije utemeljene na čulnom doživljaju

 14. Kontrola percepcije unutrašnjih i vanjskih procesa koja je usredotočena na cilj

 15. Disocijacija, asocijacija; pozicija 1, 2, 3 (ja-ti-meta)

 16. Obrada (Chunking)

 17. Submodaliteti

 18. Logičke razine

 19. Upravljanje resursima s obzirom na cilj i ekologiju

 20. Preuokvirivanje (Reframing) u odnosu na kontekst i značenje

 21. Strategije, uključujući model T.O.T.E (test-djelovanje-test-izlaz)

 22. Vremenska linija (Timeline)

 

Različite tehnike NLP-a, npr. Swish, lančano sidrenje (Collaps-Anker)itd. predstavljaju praktične primjere za prezentirane metode i načela NLP-a i stoga se dodatno ne obrađuju.

 

Pisani test

Obveznim pismenim testom o sadržaju edukacije za praktičara provjerava se prijenos minimuma sadržaja, a svrha mu je osiguranje kvalitete. Svrha testa je pokazati razumijevanje i integraciju sljedećih sadržaja posebice:

 1. Aksiomi/temeljne pretpostavke

 2. Definicija ciljeva

 3. Rapport

 4. Sidrenje

 5. Reprezentacijski sustavi

 6. Metamodel

 7. Miltonov model

 8. Vremenska linija (Timeline)

 9. Strategije

 10. Submodaliteti

 11. Tehnike

 12. Ekologija

 

Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora. Pisani materijal sudionika pisanog testa pohranjuje se na rok od tri godine. Unutar navedenog vremenskog okvira komisija za edukaciju i usavršavanje HANLP-a ima pravo zahtijevati i izvršiti cjelokupan ili djelomičan uvid u arhiv u svrhu osiguranja kvalitete.

 

Praktični test

Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora i usmjereni su na životna i stručna iskustva sudionika.

Praktično testiranje omogućuje apsolventima kurikuluma za praktičare kongruentnu demonstraciju bihevioralne integracije NLP aksioma i odabranih NLP tehnika, posebice: definiranje problema, definiranje ciljeva, rapport, percepciju, fleksibilnost i povratne informacije (Feedback) koje uključuju sva osjetila.

 

Certifikat

Certifikat za NLP Practitionera mora sadržavati sljedeće pojedinosti:

 1. Napomenu o poštivanju smjernica HANLP-a

 2. Žig HANLP-a

 3. Napomenu o ukupnom trajanju edukacije, broju dana i sati

 4. Datum početka i završetka edukacije

 5. Potpis trenera edukatora

 6. Titulu: NLP praktičar, HANLP

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Google Places Icon

Petrova 6c, Zagreb|  an.nada.kaiser@gmail.com  |  Tel. +385 98 322260

© 2019. HANLP, Petrova 6c, Zagreb