Povijest razvoja NLP-a

MODELIRANJE IZVRSNIH LIČNOSTI
POVEZIVANJE RAZLIČITIH DISCIPLINA I PRISTUPA

Tijekom svog istraživanja Bandler i Grinder povezivali su brojne discipline i pristupe. Pored psihologije i psihoterapije, otkrića u matematici i računalnoj znanosti, lingvistici i neuroznanosti imala su važnu ulogu u razvoju NLP-a. Među najznačajnijim utjecajima su djela Gregory Bateson, Alfred Korzybski, Noam Chomsky, Hans Vaihinger, Edward T Hall, William Ross Ashby i Michael Gazzaniga.

DALJNJI RAZVOJ NLP-a

Znatan napredak na temeljima NLP-a dolazi iz Judith DeLozier, Leslie Cameron-Bandler, Robert Dilts, David Gordon, Charles Faulkner i Steve i Connirae Andreas (svi iz SAD-a). Osim toga, postoji veliki broj drugih NLP istraživača širom svijeta koji su napravili važan doprinos širenju područja i njegove uporabe.

SAZNAJTE VIŠE O NLP-u

Da biste saznali više o neuro-lingvističkom programiranju preuzmite našu besplatnu brošuru.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Google Places Icon

Petrova 6c, Zagreb|  an.nada.kaiser@gmail.com  |  Tel. +385 98 322260

© 2019. HANLP, Petrova 6c, Zagreb