Tener, HANLP

Preduvjet za ovaj stupanj edukacije je posjedovanje NLP Master certifikata koji priznaje HANLP. Osim toga, preduvjet su i najmanje dvije godine praktičnog iskustva od početka edukacije za NLP Practitionera. U edukaciji za NLP trenera radi se pije svega o osnovnom upoznavanju s NLP prezentacijskim tehnikama.

 

Ovdje možete preuzeti kurikulum edukacije za trenera, HANLP, u .pdf formatu.

 

Sadržaj

 • Kurikulum

 • Minimum sadržaja

 • Pisani test

 • Praktični test

 • Certifikat

 

Kurikulum

Od sudionika se zahtijeva sljedeće: NLP Practitioner, HANLP i NLP Master, HANLP

 

Preduvjet za sudionike:

Preduvjet za priznavanje edukacije za trenera je najmanje dvije godine između početka edukacije za Practitionera i početka edukacije za trenera ili najmanje 2,5 godine (30 mjeseci) između početka edukacije za Practitionera i završetka obuke za trenera.

 

Preduvjet za trenera edukatora (Lehrtrainer):

 • Prije početka obukepotrebno je HANLP-u predočiti informativne i reklamne materijale uključujući sadržaj obuke

 • Prije početka obukepotrebno je HANLP-u predočiti dokaze o kvalifikacijama uključenih trenera edukatora

 

Trajanje:

 • Obavezno trajanje obuke: 130 ili više sati, uključujući testiranje, raspodijeljenih na 18 ili više dana,

 • Dodatno, 15 sati pojedinačne ili grupne supervizije koju vrši trener edukator. Sadržaj supervizije predstavlja seminar koji svaki sudionik samostalno organizira.

 

Provedba:

 • Obuku koncipiraju najmanje dva trenera edukatora, HANLP, koji obuku provode zajedno ili naizmjenično.

 • Preporuka: Treneri edukatori trebaju biti iz različitih institucija.

 • 80% ili više vremena obuke provode treneri edukatori, HANLP

 • 20 % obuke može provoditi neka druga osoba pod supervizijom trenera edukatora, HANLP.

 

Asistencija:

Ako grupa broji više od devet sudionika, preporučuje se angažman asistenta, koji je po kvalifikacijama minimalno NLP trener, a u slučaju da grupa broji više od 12 sudionika, prisustvo asistenta je obvezno.

 

Veličina grupa:

Grupa se sastoji od najmanje šest sudionika.

 

Kvalifikacije trenera edukatora koji provode obuku:

 • Najmanje tri godine iskustva kao trener edukator, HANLP,

 • provedene najmanje tri obuke za NLP praktičara, HANLP i dvije za NLP mastera, HANLP,

 • sudjelovanje kao asistent u najmanje jednoj obuci za trenere, HANLP

 

Sposobnosti trenera i kriteriji za vrednovanje i certificiranje:

 • Sposobnost uspostavljanja rapporta, sposobnost demonstracije i pojašnjavanja tehnika i sadržaja te izmjenjivanja između forme i sadržaja

 • Sposobnost profesionalne samokontrole, emocionalna stabilnost, otpornost na stres, sposobnost postizanja kompromisa i donošenja odluka

 • Otvorena i suptilna primjena kompetencija u ponašanju, NLP tehnika i metoda

 • Integracija temeljnih pretpostavki NLP-a na razini ponašanja u kontekstu grupe

 • Ekološki rad s pojedinačnim grupama, korištenje grupnim procesima i resursima sudionika kao i kompetencijama u vođenju grupe i upravljanju konfliktima 

 • Upravljanje sadržajima i procesima na različitim logičkim razinama 

 • Poznavanje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapeutskih metoda i ubičajenih modela komunikacije kao i njihove integracije u NLP model

 

Minimum sadržaja

 1. Sastavljanje prezentacije: Postavljanje okvira za početak i završetak, formulacija ciljeva, usporedba ciljeva i rezultata, stilovi informiranja i prezentiranja, metodičko planiranje prezentacija s obzirom na različite reprezentacijske sustave, metaprograme, strategije učenja; obradu informacija i iskustava, korištenje vještinama i znanjima kroz kontekste i vrijeme

 2. Praćenje (Pacing), rapport i vođenje (Leading) grupa i s grupama i pojedincima na različitim razinama i pomoću različitih metoda

 3. Stvaranje atmosfere koja podupire učenje

 4. Sastavljanje vježbi: Definiranje ciljeva učenja, otvoreno i prikriveno učenje, integracija i upotreba naučenog sadržaja, razlikovanje opažanja i interpretacije prilikom različitih pojava unutar grupe, davanje povratnih informacija utemeljenih na čulnom doživljaju za grupe i grupne procese, fleksibilno prilagođavanje sposobnostima grupe, Future Pace rezultata učenja

 5. Primjena vizualnih prezentacijskih tehnika

 6. Metaforičke upute za procese i preuokvirivanje

 7. Davanje povratnih informacije na različitim razinama za grupe i pojedince

 8. Provođenje intervencija s pojedincima i grupama planski, proaktivno i reaktivno

 9. Mogućnost iskorištavanja smetnji, kritika, odbijanja i problematičnog ponašanja članova grupe

 10. Primjena prikrivene komunikacije za ostvarivanje ciljeva

 11. Ciljano proširivanje vlastitog modela svijeta

 12. Izlaganje najmanje dvije prezentacije pred kvalificiranom grupom s najmanje šest sudionika duže od 20 minuta, uz zadane zadatke i povratne informacije grupe i trenera edukatora

 

Napomena: Cilj edukacije za trenera trebao bi biti temeljno podučavanje vještina NLP prezentacije. U tu svrhu treba uputiti na kurikulum za praktičara i mastera, ali sam sadržaj nije niti predmet kurikuluma za trenera niti završnog ispita.

 

Pisani test

 • Obveznim pisanim testom provjerava se je li prenesen minimum sadržaja, a svrha mu je osiguranje kvalitete. Svrha testa posebice je pokazati razumijevanje i integraciju kognitivnih sadržaja.

 • Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora.

 • Pisani materijal sudionika pismenog testiranja pohranjuje se na rok od tri godine.

 • Unutar navedenog vremenskog okvira komisija za edukaciju i usavršavanje HANLP-a ima pravo zahtijevati i izvršiti cjelokupan ili djelomičan uvid u arhiv u svrhu osiguranja kvalitete.

 

Praktični test

 • Sadržaj i formalna struktura pisanih testova na vlastitu su odgovornost trenera edukatora i usmjereni su na životna i stručna iskustva sudionika.

 • Praktični test omogućuje apsolventima kurikuluma za trenere kongruentnu demonstraciju bihevioralne integracije trenerskih vještina. 

 

Certifikat

Certifikat za trenera treba sadržavati sljedeće pojedinosti:

 1. Napomenu o poštivanju smjernica HANLP-a

 2. Žig HANLP-a

 3. Napomenu o ukupnom trajanju edukacije, broju dana i sati

 4. Datum početka i završetka edukacije

 5. Potpis trenera edukatora

Titulu: Trener, HANLP

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey Google Places Icon

Petrova 6c, Zagreb|  an.nada.kaiser@gmail.com  |  Tel. +385 98 322260

© 2019. HANLP, Petrova 6c, Zagreb